I SÅ FALL HAR DU
KOMMIT HELT RÄTT!

Studentdrivet konsultbolag

Vi är ett studentdrivet konsultbolag inom redovisning, ekonomistyrning och finansiering. Våra anställda är några av de mest ambitiösa studenterna på Handelshögskolan i Göteborg och med våra färska kunskaper vill vi stärka ditt företags ekonomifunktioner. Vill du att vi ska kontakta dig? Skriv in dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss inom kort.

Vår historia

HandelsFinance grundades våren 2017 och är ett av de yngsta bolagen som ägs av Handelshögskolans studentkår. Vi började som ett affärsområde inom HandelsConsulting, men i takt med att våra tjänster blev mer efterfrågade, valde vi att bli ett eget bolag. Sedan starten har vi erbjudit tjänster inom redovisning, och sedan expanderat vårt utbud till tjänster inom Business Controlling, Corporate Finance och det allra senaste affärsområdet är Enterprise Risk Management.

Syftet med HandelsFinance är att bidra till studentnyttan på Handelshögskolan i Göteborg. Genom bolaget har studenterna en plattform att samla på sig praktiska erfarenheter, skaffa sig större nätverk, men viktigast av allt är att det bidrar till den personliga utvecklingen.

Läs gärna mer om våra karriärmöjligheter.

HandelsFinance – ett studentdrivet konsultbolag

VÅRA CASE

VÅRA TJÄNSTER

Accounting

Tjänsterna som erbjuds inom redovisning innefattar skötsel av löpande bokföring, kundreskontra, leverantörsreskontra, månadsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklarationer, kontoavstämningar och diverse tillhörande arbetsuppgifter.

HandelsFinance kan agera som support till den ordinarie ekonomifunktionen, eller som sköta hela bolagets redovisning.

Business Controlling

Att optimera verksamheten finansiellt kan vara avgörande för ett bolags långsiktiga överlevnad. HandelsFinance kan hjälpa bolag med olika typer företagsanalyser där vi studerar bolagets nyckeltal, göra olika kalkyleringar och ger en rekommendation baserat på det vi hittat.

För att finna förbättringsområden kan vi på begäran av kunden granska bolagets bokföring, balansposter eller bokföringsprocessen för att sedan ge rekommendationer på hur dessa kan förbättras.

Corporate Finance

Inom Corporate Finance utför HandelsFinance företagsvärderingar, framtidsprognoser och investeringskalkyler. För bolag som planerar att sälja eller omfinansiera kan det vara bra med en värdering vilket kan användas som förhandlingsunderlag.

Risk Management

HandelsFinance senaste affärsområde är Enterprise Risk Management. Inom detta område erbjuder vi Risk workshops, där vi hjälper ledningsgruppen identifiera risker som uppstår med bolagets strategi. Vi utför även risk profiler och analyserar bolagets risker och undersöker hur dessa kan mätas samt mitigeras.

Accounting

Tjänsterna som erbjuds inom redovisning innefattar skötsel av löpande bokföring, kundreskontra, leverantörsreskontra, månadsbokslut, årsbokslut, årsredovisning, inkomstdeklarationer, kontoavstämningar och diverse tillhörande arbetsuppgifter.

HandelsFinance kan agera som support till den ordinarie ekonomifunktionen, eller sköta hela bolagets redovisning.

Business Controlling

Att optimera verksamheten finansiellt kan vara avgörande för ett bolags långsiktiga överlevnad. HandelsFinance kan hjälpa bolag med olika typer företagsanalyser där vi studerar bolagets nyckeltal, göra olika kalkyleringar och ger en rekommendation baserat på det vi hittat.

För att finna förbättringsområden kan vi på begäran av kunden granska bolagets bokföring, balansposter eller bokföringsprocessen för att sedan ge rekommendationer på hur dessa kan förbättras.

Corporate Finance

Inom Corporate Finance utför HandelsFinance företagsvärderingar, framtidsprognoser och investeringskalkyler. För bolag som planerar att sälja eller omfinansiera kan det vara bra med en värdering vilket kan användas som förhandlingsunderlag.

Risk Management

HandelsFinance senaste affärsområde är Enterprise Risk Management. Inom detta område erbjuder vi Risk workshops, där vi hjälper ledningsgruppen identifiera risker som uppstår med bolagets strategi. Vi utför även risk profiler och analyserar bolagets risker och undersöker hur dessa kan mätas samt mitigeras.