Partners

Vi på HandelsFinance är mycket måna om att erhålla aktiva samarbeten med olika parter för att fungera som en brygga mellan studenter och näringslivet.

Vad är syftet med våra samarbeten?
Exponering

Genom att samarbeta med oss på HandelsFinance kan vi exponera företag gentemot studenter på ett effektivt sätt, vilket är viktigt för framtida rekrytering.

Screening

Som nordens största studentdrivna konsultbolag inom ekonomi är våra medarbetare attraktiva på arbetsmarknaden, och genom ett samarbete får ni som företag en unik möjlighet att knyta kontakt med intressanta kandidater

Nätverkande

Genom att vara delaktig i HandelsFinance erhåller du en unik möjlighet att vidga ditt nätverk med intressanta företag inom ditt studieområde för att utöka möjligheterna att erhålla ditt drömjobb.

Expertis

Genom våra regelbundna utbildningstillfällen erhåller vi kunskap inom de områden som våra partners verkar inom, vilket gör att du som medarbetare erhåller unik och viktig kunskap. 


Caroline Eduards Jannusch


”HandelsFinance har bland annat lärt mig att leda en grupp mot gemensamma mål, hantera långsiktiga kundrelationer & vikten av att prioritera rätt vid pressade situationer.”


Som tidigare HR-ansvarig på HandelsFinance fick Caroline en tjänst på Deloitte inom området Business Process Solution på Göteborgskontoret från och med Augusti 2020

Erik Tobisson


”Jag har tagit med mig många lärdomar från tiden på HandelsFinance, men mest centralt är lärdomarna inom ledarskapsyrket och hur man leder en grupp gentemot gemensamma mål”Erik satt som VD på HandelsFinance under 2019 och jobbar nu på PwC som fastighetsanalytiker.

Antor Ullah


”Det jag främst tog med mig från tiden på HandelsFinance var vikten av att första andra människor och förmågan att kunna anpassa sig utefter det.


Antor Ullah var med och grundade HandelsFinance under 2017 och startade som Vice VD för att sedan ta över rollen som VD. Efter sina studier erhöll han jobb inom Audit på KPMG i Stockholm. 

Jesper Gunneling”Under mina masterstudier arbetade jag på HandelsFinance och detta gjorde att mitt intresse för revision väcktes.”Under 2018 arbetade Jesper som konsuilt på HandelsFinance och efter sin studietid erhöll han en tjänst som Associate på EY inom affärsområdet Audit.