Start up-värdering

Ett efterfrågat projekt är inom Corporate Finance är värdering av start-ups,  då vi som masterstudenter har uppdaterad kunskap kring detta området. Vi har utfört projekt såsom att värdera nystartade bolag,  till att leverera olika värderingsmodeller samt för-och nackdelar med de olika värderingsmodellerna. Dem värderingsmodeller vi använder är t.ex. VC-metoden, DCF, Comparables, NPV samt Real option valuation.