Löpande bokföring

Accounting

Bolag av olika storlekar har olika behov, men gemensamt för alla är den löpande bokföringen. Här har vi haft roller i olika mån, för vissa bolag fungerar vi som deras ekonomifunktion där vi sköter allt från kund- och leverantörsreskontra till årsbokslut, medan andra endast har behov av att vi hjälper dem med faktureringen.