Hållbarhetsredovisning

Accounting

I samband med de nya lagkraven som infördes 2017 så omfattades fler svenska bolag av kravet att redovisa deras icke-finansiella aktiviteter. Vi fick under hösten 2017 och våren 2018 möjligheten att arbeta med att ta fram ett bolags allra första hållbarhetsredovisning.

För att öka rapportens legitimitet användes GRI Standards som ramverk. Det var en värdefull process då det var upp till oss att lyfta fram relevant information som bolaget själva kanske valt att tona ned.

Tjänster

  • Hållbarhet
  • GRI Standard