Företagsanalys

Business Controlling

HandelsFinance utförde en företagsanalys för ett retailbolag, dem önskade få en överskådlig blick över deras iintäkter samt kostnader. HandelsFinance började med att analysera bolaget och dela upp det i intäkter och kostnader för att sedan bryta ner varje enskild post.  Vi identifierade produkterna med högst samt lägst marginal samt identifierade även avvikande kostnader och kom med förbättringsmöjligheter. Detta resulterade i att kunden kunde marknadsföra den produkt med högst marginal samt se över de avvikande kostnaderna.